Regulamin

Regulamin wynajmu i rezerwacji domków wczasowych „Sevilla Park”

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu domków wczasowych. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji (wpłacenia 30% kwoty jako zadatku) umowę najmu uważa się za zawartą.

2. Uzgodnioną rezerwację wstępną (telefoniczną) należy potwierdzić wpłacając na Nr konta : Pekao S.A 44124039271111001068453027 -kwotę zadatku, o której mowa w pkt. 1 w ciągu 3 dnia (liczy się data zaksięgowania na koncie odbiorcy). Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje anulację rezerwacji wstępnej.

3. Dokonując rezerwacji wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

4. W dniu rozpoczęcia pobytu właściciel pobiera zwrotną kaucję w wysokości 200zł.

5. Pozostałą kwotę za pobyt wynajmujący wpłaca gotówką w dniu przyjazdu przy pobieraniu kluczy.

6. Wynajmujący zobowiązany jest w dniu przyjazdu do uregulowania całej należności za pobyt nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od właściciela, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu.

7. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.

8. W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez wynajmującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od nas, zadatek nie podlega zwrotowi.

9. W domku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

10. W przypadku, gdy Wynajmujący w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia wynajmującemu pobytu w domku i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

11. Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej od godziny 22:00 do 6:00 właściciel lub osoba odpowiedzialna za klucze zostanie zmuszona do uzasadnionej interwencji wezwania policji. Właściciel ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia najmu.

12. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, palników gazowych oraz świec. Zabrania się wnoszenia do domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.

13. O konieczności dokonania napraw w domku przed przystąpieniem do użytkowania wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować właściciela obiektu.

14. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu domku w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych oraz urządzeń sanitarnych.

15. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu.

16. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a wynajmującym jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby właściciela.

17. Do dyspozycji Państwa jest plac zabaw dla dzieci ale przebywanie na nim może odbywać się tylko pod opieką rodziców lub opiekunów. W związku z tym, że to rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci, właściciel obiektu zwraca się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi.

18. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 16:00 (przyjazd), a kończy o godz. 10:00 (wyjazd).

19. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, wynajmujący zobowiązany jest do powiadomienia telefonicznie właściciela obiektu.

20. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w domku w obecności właściciela lub osoby upoważnionej.

21. Cena usług świadczonych przez właściciela domków nie obejmuje ubezpieczenia. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby) w czasie całego rekreacyjnego pobytu, firma nie ponosi odpowiedzialności.

22. Wynajmujący po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać domek, tzn. sprawdzić meble, okna, kabinę prysznicową i pozostałe urządzenia znajdujące się w domku.

23. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do właściciela.

24. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w domku w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.

Poprzez używanie tej strony akceptujesz użycie mechanizmu ciasteczek. więcej informacji

Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmienia ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Close